Een VOG-aanvraag, wanneer wordt deze eigenlijk afgewezen?

vog online

Op diverse momenten in je leven kan je gevraagd worden een VOG online aan te vragen en te overhandigen. Vooral wanneer je solliciteert naar een nieuwe baan is de kans groot dat dit gebeurt. Welnu, het is niet altijd vanzelfsprekend dat je deze verklaring zomaar even krijgt. Je VOG kan bijvoorbeeld geweigerd worden wanneer je een of meerdere strafbare feiten hebt gepleegd die op je strafblad terecht zijn gekomen. Als deze binnen de terugkijktermijn (meestal vier jaar) vallen én in verband te brengen zijn met de functie waarop je solliciteert, dan kan het zijn dat je aanvraag een onbevredigend resultaat zal opleveren. Je ontvangt je verklaring dan dus niet, waardoor de sollicitatie mogelijk op de keien eindigt.

vog online

Je VOG geweigerd: wat dan?

Wanneer jou je VOG niet is toegekend, dan kun je hier nog wel actie tegen ondernemen. Sowieso is het mogelijk beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Justis, de instantie die VOG-aanvragen behandelt. Goed om te weten is dat je voor een definitieve afwijzing eerst al een voorlopige afwijzing kunt ontvangen. Op deze voorlopige afwijzing zou je al kunnen reageren, natuurlijk het liefst met goede argumenten komend waarom je toch je VOG zou moeten krijgen. Het indienen van een bezwaar is later ook mogelijk. Wanneer je op deze acties overgaat is het wel verstandig specialistische hulp in te schakelen. Dit zou het Juridisch Loket kunnen zijn, maar je zou ook eens bij een advocatenkantoor kunnen aankloppen.